Často kladené otázky

Všeobecné otázky

Certifikát k diaľničnej e-známke si môžete kedykoľvek stiahnuť zo svojho zákazníckeho účtu. Ak nemáte prístup k svojmu užívateľskému účtu, môžete alternatívne použiť naše vyhľadávanie objednávok.
Ku každej objednávke dostanete certifikát k diaľničnej e-známke ako PDF dokument. Tento dokument slúži na potvrdenie, že vaša diaľničná e-známka bola zaregistrovaná. Dokument však nie je potrebné vytlačiť. Dokument nemusíte nosiť so sebou ani počas jazdy.
Nie, diaľničnú e-známku si musíte vždy kúpiť včas, skôr než vyrazíte na cestu. Ak sa vám nepodarilo zakúpiť diaľničnú e-známku, nie je možné ju zakúpiť spätne.
Diaľničnú e-známku si musíte zakúpiť pred jazdou po diaľniciach a cestách, ktoré vyžadujú diaľničnú známku. Upozorňujeme, že diaľničnú e-známku nie je možné zakúpiť na všetkých hraničných priechodoch a výjazdoch na diaľnicu. Preto je vhodné zaregistrovať diaľničnú známku priamo u spoločnosti vintrica pred začiatkom cesty.
Nie, diaľničná e-známka je úplne digitálna. Na sklo už nemusíte lepiť nálepku.
Ak ste si službu Flex zarezervovali počas objednávacieho procesu, svoju ŠPZ si môžete zmeniť kedykoľvek pred prvým dňom platnosti vo svojom zákazníckom účte. Od prvého dňa platnosti diaľničnej e-známky už nie je možné meniť poznávaciu značku. Ak ste si nerezervovali službu Flex, nemôžete zmeniť ani ŠPZ.

Otázky k zákazníckemu účtu

Pred objednávkou nie je potrebné registrovať zákaznícky účet. Ako nový zákazník si môžete pri prvej objednávke automaticky vytvoriť nový zákaznícky účet. Ak už ste zákazníkom, môžete sa pri zadávaní objednávky prihlásiť do svojho zákazníckeho účtu.
Ak ste zabudli svoje heslo, použite funkciu Zabudnuté heslo na obnovenie hesla.
Svoje osobné údaje si môžete zmeniť vo svojom zákazníckom účte.

Otázky k platbe a fakturácii

Diaľničné e-známky podľa zákona nepodliehajú preneseniu daňovej povinnosti a musia sa vždy zdaniť v krajine, v ktorej je diaľničná známka platná. Preto, žiaľ, nemôžeme vystaviť faktúru s prenesením daňovej povinnosti.

Najprv skontrolujte certifikát diaľničnej e-známky, ktorý sme vystavili. Nájdete tam informácie o dobe platnosti, registrovanej ŠPZ a kategórii vozidla. Uistite sa, že ste pri objednávke neurobili žiadne preklepy a že všetky údaje vytlačené na certifikáte sú správne.

Následne musíte kontaktovať odosielateľa mýtnej pokuty. Vintrica nie je odosielateľom pokutového bloku a nemôže ovplyvniť pokutu. Záležitosť musíte riešiť nezávisle s odosielateľom mýtnej pokuty. Vintrica nemôže rozhodnúť o mýtnej pokute.

Otázky k procesu objednávky

Po úspešnom objednaní a zaplatení diaľničnej e-známky môže jej vystavenie trvať až 10 minút. Vo výnimočných prípadoch môže registrácia trvať dlhšie. V tomto období ešte nesmiete využívať diaľnice a rýchlostné cesty spoplatnené mýtom. Len čo vám diaľničnú známku vystavíme, budeme vás informovať e-mailom. Až potom môžete využívať mýtom spoplatnené diaľnice a cesty!
Nie, je to digitálna diaľničná známka. Certifikát o diaľničnej známke dostanete e-mailom vo forme PDF dokumentu. Diaľničnú známku nedostanete poštou.
Vo vintrica môžete platiť všetkými bežnými online platobnými metódami vrátane PayPal, kreditnej karty a online bankovníctva. Spôsob platby, ktorý si želáte, si vyberiete počas procesu objednávky.
Áno, na výber sú rôzne doby platnosti v závislosti od vybranej krajiny a typu vozidla.
Áno, ak potrebujete diaľničné známky pre viacero krajín, rôzne vozidlá alebo rôzne doby platnosti, môžete si ich zaregistrovať v rámci jedného procesu. Jednoducho pridajte požadované diaľničné známky do svojho nákupného košíka.
V zásade sú všetky objednávky od spoločnosti vintrica možné bez predplatného. Len pri ročnej diaľničnej známke voliteľne ponúkame predplatné, s ktorým si môžete ročnú diaľničnú známku každý rok automaticky obnoviť. Toto predplatné je však úplne dobrovoľné. Viac informácií nájdete na tejto stránke.
Najprv skontrolujte, či nie je náš e-mail v priečinku nevyžiadanej pošty. Ak nemôžete nájsť potvrdenie objednávky, prihláste sa do svojho zákazníckeho účtu. Tam si môžete kedykoľvek skontrolovať stav svojej objednávky a stiahnuť všetky potrebné dokumenty.
Ochrana údajov má pre spoločnosť vintrica obzvlášť vysokú prioritu. Prijímame množstvo bezpečnostných opatrení na ochranu vašich údajov pred neoprávneným prístupom.

Otázky k automatickému obnoveniu

Vďaka automatickému obnoveniu sa vaša ročná diaľničná známka automaticky obnovuje každý rok. Táto služba je voliteľná a možno si ju rezervovať pri registrácii ročnej diaľničnej známky.
Automatickú obnovu môžete zrušiť 2 dni pred splatnosťou ďalšieho poplatku za ročnú diaľničnú známku. Termín splatnosti je vždy 6 týždňov pred uplynutím platnosti vašej ročnej diaľničnej známky. Zrušenie sa realizuje online vo vašom zákazníckom účte.
Pre už existujúce ročné diaľničné známky bez automatického obnovenia si môžete službu dodatočne aktivovať vo svojom zákazníckom účte. Len čo vyprší platnosť vašej ročnej diaľničnej známky, automaticky ju obnovíme.
Nie, vintrica svojim zákazníkom exkluzívne ponúka službu automatického obnovovania bez príplatku.

Otázky týkajúce sa povinnosti diaľničnej známky v Českej republike

V Českej republike podliehajú povinnosti diaľničnej známky všetky vozidlá s najmenej štyrmi pneumatikami a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony. Patria sem napríklad osobné automobily, karavany, minivany, terénne vozidlá, SUV a pick-upy. Pre prívesy sa v Českej republike nevyžaduje samostatná diaľničná známka. Motocykle a trojkolky sú oslobodené od povinnosti mať diaľničnú známku.
Nie, prívesy v Českej republike nepotrebujú samostatnú diaľničnú známku.
Motocykle v Českej republike nepotrebujú diaľničnú známku.
Platnosť elektronickej diaľničnej známky si môžete určiť sami pri jej kúpe. K dispozícii máte nasledujúce doby platnosti:
  • 10 dní
  • 30 dní
  • 1 rok
Okrem toho môžete určiť deň, od ktorého má byť vaša e-známka platná.
Výnimku z povinnosti mať diaľničnú známku možno udeliť len vo výnimočných prípadoch a závisí od toho, či bolo vaše vozidlo zaevidované v Českej republike.

Moje vozidlá sú zaevidované v Českej republike

Automaticky oslobodené vozidlá
  • Vozidlá na elektrický alebo vodíkový pohon alebo vybavené hybridným pohonom (hodnota emisií CO2 nižšia ako 50 g/km), ak je vozidlo evidované so špeciálnou českou poznávacou značkou.
  • Vozidlá na prepravu osôb s českým preukazom zdravotne postihnutej osoby typu ZTP alebo ZTP/P. V prípade cestnej kontroly musí byť držiteľ preukazu osoby so zdravotným postihnutím typu ZTP alebo ZTP/P prítomný vo vozidle a preukázať sa preukazom osoby so zdravotným postihnutím.
  • Vozidlá na prepravu neošetrených detí liečených na zhubný nádor alebo hemoblastózu. Pri cestnej kontrole je potrebné predložiť lekársky posudok alebo iné potvrdenie vydané zdravotníckym zariadením.
  • Historické vozidlá s pridelenou zvláštnou českou tabuľkou s evidenčným číslom a s preukazom historického vozidla.
Vozidlá oslobodené od povinnosti evidencie
  • Vozidlá na elektrický alebo vodíkový pohon alebo vybavené hybridným pohonom (hodnota emisií CO2 pod 50 g/km) bez zvláštnej tabuľky s evidenčným číslom.
  • Vozidlá prevádzkované domovmi pre osoby so zdravotným postihnutím, ak sa používajú na prepravu osôb so zdravotným postihnutím.

Občania Českej republiky môžu podať oznámenie prostredníctvom určenej dátovej schránky s identifikátorom ws5mh9w.

Moje vozidlo nie je evidované v

Českej republike. Je potrebné podať žiadosť o oslobodenie vozidla od povinnosti platiť diaľničnú známku.
  • Vozidlá poháňané elektrickou energiou alebo vodíkom alebo vybavené hybridným pohonom (hodnota emisií CO2 nižšia ako 50 g/km).

Žiadosť o oslobodenie od povinnosti platiť diaľničnú známku možno zaslať v papierovej forme povinne s úradne osvedčeným podpisom na túto adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Prag 9, Česká republika. Upozorňujeme na dlhšie doručovacie lehoty zo zahraničia! V prípade diaľničných známok, ktoré sú potrebné okamžite, dôrazne odporúčame zaregistrovať e-známku.

Alternatívne je možné podať žiadosť e-mailom. V tomto prípade však musí byť žiadosť vo formáte PDF podpísaná zaručeným elektronickým podpisom v súlade s osobitným právnym predpisom. V opačnom prípade môže žiadosť vo formáte PDF podpísať český orgán.
Šablónu PDF si môžete stiahnuť z webovej stránky Sfdi.