Декларация за защита на данни

Декларация за защита на данни

 

Общи бележки

 

Тази политика за поверителност съдържа подробна информация за това какво се случва с вашите лични данни, когато посещавате нашия уебсайт. Лични данни са всички данни, с които можете да се идентифицирате лично. При обработката на вашите данни ние стриктно спазваме законовите разпоредби, по-специално Регламента за защита на личните данни ("GDPR"), и отдаваме голямо значение на това да гарантираме, че посещението ви на нашия уебсайт е абсолютно сигурно.

 

Отговорен орган

Отговорни за събирането и обработката на лични данни на този уебсайт съгласно закона за защита на данните са:

Име: barely digital GmbH & Co KG
Представлявано от: Тобиас Хюбнер, Ян Кофоет, управляващ директор
Улица, номер на къщата: Konrad-Adenauer-Str. 8
Пощенски код, град: 86836 Klosterlechfeld
Държава: Германия
Електронна поща: service@vintrica.com
Тел: +359 2 906 0968
Уебсайтове: www.vintrica.com, www.hu-vignette.com, www.ch-vignette.com, www.si-vignette.com, www.cze-vignette.com, www.sk-vignette.com, www.bg-vignette.com

 

Данни за достъп (регистрационни файлове на сървъра)

Когато влизате в нашия уебсайт, ние автоматично събираме и съхраняваме в т.нар. сървърни регистрационни файлове данни за достъп, които вашият браузър автоматично ни предава. Това са:

- Тип на браузъра и версия на браузъра на вашия компютър

- Операционна система, използвана от вашия компютър

- URL адрес на препращача (източникът/препратката, от който сте попаднали на нашия уебсайт)

- Дата и час на заявката към сървъра

- IP адреса, използван в момента от вашия компютър (ако е приложимо, в анонимизиран вид).

По правило не е възможно да направим лична справка, нито пък е предвидено да го направим. Обработката на такива данни се извършва в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, за да защитим легитимния си интерес за подобряване на стабилността и функционалността на нашия уебсайт.

 

Хостинг / Мрежа за доставка на съдържание

Amazon Cloudfront

Използваме мрежата за доставка на съдържание (CDN) Amazon CloudFront от Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (AWS), за да повишим сигурността и скоростта на доставка на нашия уебсайт. Това съответства на нашия легитимен интерес (чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД). CDN е мрежа от сървъри, разпределени по целия свят, която е в състояние да достави оптимизирано съдържание на потребителя на уебсайта. За тази цел личните данни могат да бъдат обработвани в регистрационните файлове на сървърите от AWS. Моля, сравнете обясненията в раздел "Данни за достъп".

AWS е получател на вашите лични данни и действа като обработващ лични данни за нас. Това съответства на нашия легитимен интерес по смисъла на чл. 6 (1), изречение 1, буква е от ОРЗД да не управляваме сами мрежата за доставка на съдържание.

Имате право да възразите срещу обработката. Дали възражението е успешно, се определя в рамките на балансиране на интересите.

Обработката на данните, предоставени по този раздел, не се изисква по закон или по договор. Функционалността на уебсайта не е гарантирана без обработката.

Вашите лични данни ще се съхраняват от AWS толкова дълго, колкото е необходимо за описаните цели.

За повече информация относно това как да възразите и да премахнете данните си от AWS, моля, посетете: https://aws.amazon.com/de/compliance/gdpr-center/

AWS е въвела мерки за спазване на изискванията за международно предаване на данни. Те се прилагат за всички глобални дейности, при които AWS обработва лични данни на физически лица в ЕС. Тези мерки се основават на стандартните договорни клаузи на ЕС (SCC). За повече информация, моля, посетете: https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf

Amazon Web Services Inc. със седалище в САЩ е сертифицирана за американско-европейското споразумение за защита на личните данни "Privacy Shield", което гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС.

 

Бисквитки

- За да направим посещението на нашия уебсайт по-привлекателно и да дадем възможност за използване на определени функции, използваме така наречените "бисквитки". Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето крайно устройство. Бисквитките не могат да изпълняват програми или да прехвърлят вируси в компютърната ви система.

- Бисквитките, които са необходими за осъществяване на процеса на електронна комуникация или за предоставяне на определени функции, които сте поискали, се съхраняват въз основа на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Имаме легитимен интерес да съхраняваме бисквитки за технически безпогрешното и оптимизирано предоставяне на нашите услуги. Доколкото се съхраняват други бисквитки (напр. бисквитки за анализ на поведението ви при сърфиране), те се разглеждат отделно в настоящата декларация за защита на данните.

- Повечето от бисквитките, които използваме, са така наречените "бисквитки за сесия". Те се изтриват автоматично в края на вашето посещение. Други "бисквитки" остават съхранени на вашето крайно устройство, докато не ги изтриете. Тези "бисквитки" ни позволяват да разпознаем браузъра ви при следващото ви посещение.

- Можете да настроите браузъра си така, че да бъдете информирани за настройката на "бисквитките" и да разрешавате "бисквитките" само в отделни случаи, да изключите приемането на "бисквитки" за определени случаи или по принцип и да активирате автоматичното изтриване на "бисквитките" при затваряне на браузъра. Ако деактивирате бисквитките, функционалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

 

 

Инструменти за уеб анализ и реклама

 

Google Анализ

 

Нашият уебсайт използва услугата за уеб анализ Google Analytics. Доставчикът е Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google").

Google Анализ използва така наречените "бисквитки". Това са текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и позволяват анализ на използването на нашия уебсайт от вас. Генерираната от "бисквитките" информация за използването на нашия уебсайт от Ваша страна обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Правното основание за обработката на вашите данни е съгласието, което сте дали чрез инструмента за съгласие за бисквитки в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква а) от ОРЗД.

 

Анонимизиране на IP

Активирахме функцията за анонимизиране на IP адреса на този уебсайт. Това означава, че вашият IP адрес се съкращава от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди да бъде предаден на САЩ. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. Google ще използва тази информация от наше име с цел оценка на използването на нашия уебсайт от Ваша страна, съставяне на отчети за дейността на уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет за нас. IP адресът, предаден от Вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google.

 

Обработка на задачи

Сключили сме договор за обработка на данни с Google и изцяло изпълняваме строгите изисквания на германските органи за защита на данните при използването на Google Analytics.

 

Период на съхранение

Данните, съхранявани от Google на ниво потребител и събитие, които са свързани с бисквитки, потребителски идентификатори (напр. ID на потребител) или рекламни идентификатори (напр. бисквитки DoubleClick, рекламен идентификатор на Android), се анонимизират или изтриват след 14 месеца. Подробности можете да намерите под следния линк: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

 

Възражение срещу събирането на данни

Можете да откажете използването на "бисквитки", като изберете съответните настройки на браузъра си, но имайте предвид, че ако го направите, може да не можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт.

Можете също така да предотвратите събирането на данни, генерирани от "бисквитките" и свързани с използването на уебсайта от Ваша страна (включително Вашия IP адрес), към Google и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате добавката за браузър, налична под следната връзка за деактивиране на Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ако изтриете "бисквитките" на компютъра си, трябва отново да настроите "бисквитката" за отказване.

За повече информация относно начина, по който Google Analytics обработва данните на потребителите, моля, вижте политиката за поверителност на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Допълнителна информация за защитата на данните можете да намерите в политиката за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

 

TrackJS

Нашият уебсайт използва услуги, предоставяни от TrackJS LLC. ("TrackJS"), за да анализира техническите грешки при използването на нашия уебсайт. За повече информация, моля, вижте политиката за поверителност на TrackJS: https://trackjs.com/privacy/.

 

Hotjar

 

Използваме Hotjar, за да разберем по-добре нуждите на нашите потребители и да оптимизираме предлагането и преживяването на този уебсайт. Технологията на Hotjar ни дава по-добра представа за преживяванията на нашите потребители (напр. колко време прекарват на кои страници, върху кои връзки кликат, какво харесват и какво не харесват и т.н.) и ни помага да адаптираме предлагането си към обратната връзка на нашите потребители. Hotjar използва "бисквитки" и други технологии за събиране на данни за поведението на нашите потребители и техните устройства, по-специално IP адреса на устройството (събира се и се съхранява анонимно само по време на използването на уебсайта), размера на екрана, типа на устройството (уникални идентификатори на устройството), информация за използвания браузър, местоположението (само за страната), предпочитания език за разглеждане на нашия уебсайт. Hotjar съхранява тази информация от наше име в псевдонимизиран потребителски профил. На Hotjar е забранено по договор да продава данните, събрани от наше име.

За повече информация вижте раздела "за Hotjar" на помощната страница на Hotjar: https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar.

 

насочване360 

 

Бисквитките се използват на нашия уебсайт, за да се даде възможност за рекламни кампании за повторно насочване от targeting360 GmbH, Gredinger Str. 24a, 90453 Нюрнберг, Германия. За тази цел се използва технологията за рекламиране на NEORY GmbH, Дортмунд. За същата цел targeting360 GmbH може да зарежда и технологии от доставчиците Adform, Adition, Google или The Trade Desk. Тези технологии могат да задават допълнителни бисквитки за тази цел.

 

Целта на повторното насочване е да можем да показваме реклами, основани на интереси, на посетителите на нашите уебсайтове на уебсайтове на партньори в рекламната мрежа.

Когато посещавате нашите уебсайтове и след като сте дали съгласието си, използваната технология съхранява бисквитка с уникален идентификатор (ID на бисквитка) в браузъра на крайното устройство, което използвате. Ако съхранената в браузъра бисквитка с този идентификатор бъде прочетена на партньорски сайт, вашето устройство може да бъде разпознато. След това на сайта на партньора могат да ви бъдат показвани реклами, които са свързани например със съдържание, което преди това сте посещавали на нашите уебсайтове.

 

За да ви показваме само реклами, които отговарят на интересите ви, се създава профил на използване чрез анализ на данните, които се предават от крайното ви устройство към запитания сървър, когато взаимодействате с уебсайтовете. Вашият IP адрес, записан в процеса, се анонимизира чрез съкращаване и хеширане още в началото на обработката. За профила на използване се използват също идентификаторът на "бисквитка", приблизителното местоположение според съкратения IP адрес, доставчикът на интернет, скоростта на достъп, техническа информация за използвания браузър и крайно устройство, операционната система, предпочитаните езици според настройките на браузъра, HTTP препратката и датата и часът на заявката към сървъра. Вашите псевдонимизирани данни, обработени по този начин, не могат да бъдат отнесени към вас без допълнително уточнение. Успехът на рекламата също се изчислява с помощта на псевдонимизирани данни, без да може да се идентифицира конкретно лице.

 

Правното основание за използването на използваните тук "бисквитки" и последващата обработка е вашето съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД. Можете да прекратите обработката на горепосочените данни въз основа на Вашето съгласие и по-нататъшното използване на използваните за тази цел "бисквитки", като упражните правото си на оттегляне или възражение под следната връзка: https://ad.ad-srv.net/privacy/kdb0xdq3ls8m/

 

Google Tag Manager

 

Нашият уебсайт използва Google Tag Manager от доставчика Google. Google Tag Manager е решение, с което маркетолозите могат да управляват тагове на уебсайтове чрез интерфейс. Инструментът, който реализира таговете, е домейн без бисквитки и не съхранява никакви лични данни. Инструментът се грижи за задействането на други тагове, които на свой ред могат да събират данни. Google Tag Manager няма достъп до тези данни. Ако е извършено деактивиране на ниво домейн или бисквитка, то остава в сила за всички тагове за проследяване, които са реализирани с Google Tag Manager.

 

Реклами в Google и проследяване на реализациите в Google

 

Нашият уебсайт използва Google Ads (преди Google AdWords). Google Ads е програма за онлайн реклама на доставчика Google.

Google Ads ни дава възможност да привлечем вниманието към нашите оферти с помощта на рекламни медии на външни уебсайтове и да определим доколко успешни са отделните рекламни мерки. Това ни помага да ви показваме реклами, които представляват интерес за вас, да направим нашия уебсайт по-интересен за вас и да постигнем справедливо изчисляване на разходите за реклама.

 

В рамките на Google Ads използваме т.нар. проследяване на реализации. Рекламният материал се доставя от Google чрез така наречените "AdServers". За тази цел използваме така наречените "бисквитки" на AdServer, които могат да се използват за измерване на определени параметри за измерване на успеха, като например показване на реклами или кликвания от страна на потребителите. Когато кликнете върху реклама, поставена от Google, се задава бисквитка за проследяване на конверсиите. Бисквитките са малки текстови файлове, които интернет браузърът съхранява на компютъра на потребителя. Тези бисквитки губят своята валидност след 30 дни и не се използват за лична идентификация на потребителите. Тези бисквитки позволяват на Google да разпознае вашия уеб браузър. Ако посетите определени страници на нашия уебсайт, когато срокът на валидност на "бисквитката" все още не е изтекъл, Google и ние можем да разпознаем, че сте кликнали върху конкретната реклама и сте били пренасочени към тази страница.

 

Всеки клиент на Google Ads получава различна бисквитка. Поради това "бисквитките" не могат да бъдат проследени чрез уебсайтовете на клиентите на Ads. Обикновено следната информация се съхранява като стойности за анализ на бисквитката: уникален идентификатор на бисквитката, брой показвания на рекламата за едно поставяне (честота), последно показване (от значение за конверсиите след показване), информация за отказ (отбелязване, че потребителят не желае повече да бъде адресиран). Информацията, получена с помощта на бисквитката за конвертиране, се използва за създаване на статистически данни за конвертирането за клиентите на Ads, които са се включили в проследяването на конвертирането. Клиентите на Ads научават общия брой потребители, които са кликнали върху тяхната реклама и са били пренасочени към страница, маркирана с таг за проследяване на конверсии. Те обаче не получават никаква информация, която може да се използва за лично идентифициране на потребителите. Ако не желаете да участвате в проследяването, можете да се противопоставите на тази употреба, като лесно деактивирате бисквитката за проследяване на конверсиите на Google чрез интернет браузъра си в потребителските настройки. В този случай няма да бъдете включени в статистиката за проследяване на реализациите.

 

Обобщаването на събраните данни в профила ви в Google се основава изключително на вашето съгласие, което можете да дадете или да оттеглите в Google (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД). В случай на процеси на събиране на данни, които не са обединени в профила ви в Google (напр. защото нямате профил в Google или сте възразили срещу обединяването), събирането на данни се основава на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Легитимният интерес произтича от факта, че имаме интерес от анонимизиран анализ на посетителите на нашия уебсайт за рекламни цели, за да оптимизираме както нашето уеб предлагане, така и нашата реклама.

 

Допълнителна информация и разпоредби за защита на данните можете да намерите в декларацията за защита на данните на Google на адрес: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

 

Microsoft Advertising (преди Bing Ads)

 

Този уебсайт използва Microsoft Advertising. Това е услуга за проследяване и реклама, използваща бисквитки и уеб маяци, предоставена от Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Съединени американски щати. Бисквитката се активира за максимален период от 1 година и 25 дни.

 

Целите на събирането и обработката на данни са рекламиране и проследяване на реализации. Следните категории (лични) данни, които могат да бъдат събирани и анализирани като част от услугата: Език на браузъра, кликнати реклами, цифров подпис, GUID, генериран от UET тага, IP адрес, Microsoft click ID, Microsoft cookie, заглавие на страницата, URL на препращащия адрес, дълбочина на цвета на екрана, резолюция на екрана, UET ID таг, време за зареждане на страницата, достъп до издателя/URL.

 

Обработката се извършва в Европейския съюз, но може да бъде прехвърлена и в трети държави. Моля, имайте предвид, че тази услуга може да прехвърля данни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и към държава, която не осигурява адекватно ниво на защита на данните.

 

Ако данните се прехвърлят в САЩ, съществува риск данните ви да бъдат обработвани от американските власти за целите на контрола и наблюдението, без да имате възможност за правна защита. Microsoft допълнително е договорила стандартни клаузи за защита на данните в условията за ползване като гаранция за подходящо ниво на защита на данните.

Допълнителна информация и политиката за поверителност на Microsoft можете да намерите на тази връзка: https://learn.microsoft.com/de-de/compliance/regulatory/offering-EU-Model-Clauses?view=o365-worldwide

 

 

Доставчик от трета страна

 

CM.com

 

Използваме CM.com, за да изпращаме потвърдителни SMS съобщения на клиента при изрична заявка от негова страна. Тук телефонният номер и съдържанието на съобщението се предават на холандския доставчик CM.com. Отговорник за това е CM. com Netherlands B.V. Konijnenberg 30, 4825 BD Breda, Нидерландия. За повече информация относно използването на D aten, посетете https://www.cm.com/en-gb/app/legal/cmcom-legal//.

 

Nemzeti Mobilfizetési Zrt.

 

Ако закупите електронна винетка за Унгария чрез vintrica, ние ще предадем вашите лични данни (като държава на регистрация на превозното средство, регистрационен номер, категория на превозното средство, срок на валидност) на следния получател, за да изпълним договора и да регистрираме винетката:

 

Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Kapás utca 6-12
1027 Будапеща
Унгария

 

С настоящото клиентът се уведомява, че услугата за е-винетки за Унгария се основава на централизирано мобилно плащане на услуги, продавани от NMFSZ (унгарско съкращение за Национален доставчик на мобилни платежни услуги):

 

Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Kapás utca 6-12
1027 Будапеща
Унгария

 

LetterXpress

 

За изпращане на писма нашият уебсайт използва услугата LetterXpress. Данните, необходими за този процес, се предават на този доставчик. За обработката на тези данни отговаря A&O Fischer GmbH & Co KG, Maybachstraße 9, 21423 Winsen (Luhe), Германия. Повече информация можете да намерите на следния адрес: https://www.letterxpress.de/ueber-uns/datenschutz

 

Státní fond dopravní infrastruktury

 

В рамките на процеса на регистрация за чешка автомагистрална винетка за превозни средства, регистрирани в Чехия, автоматично предаваме регистрационния номер на превозното средство, който сте въвели по време на онлайн процеса, на "Стаен фонд за транспортна инфраструктура" (Státní fond dopravní infrastruktury) с адрес Sokolovská 1955/278, 190 00 Прага 9, Чешка република. Целта на това предаване на данни е да се провери дали въведеният регистрационен номер съществува и да се установи какъв тип задвижване използва съответното превозно средство. Получената информация използваме изключително за определяне на правилната категория винетка за вашето превозно средство. Тези данни се съхраняват за периода на регистрационния процес и до изтичане на валидността на винетката. Нашата цел с този процес е да осигурим ефективно и правилно определяне на съответната категория винетка и да гарантираме спазването на законовите разпоредби. Повече информация можете да намерите на: https://edalnice.cz/de/gdpr-und-personenbezogene-daten/index.html

 

 

Форма за контакт

 

Ако се свържете с нас по електронна поща или чрез формуляр за контакт, предадените данни, включително данните за контакт, ще бъдат съхранени, за да можем да обработим вашето запитване или да бъдем на разположение за последващи въпроси. Тези данни няма да бъдат предавани без вашето съгласие.

 

Данните, въведени във формуляра за контакт, се обработват изключително въз основа на вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД). Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. За оттеглянето е достатъчно неформално съобщение по електронна поща. Законосъобразността на операциите по обработване на данни, извършени до оттеглянето, остава незасегната от оттеглянето.

 

Данните, предадени чрез формуляра за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си за съхранението им или докато не отпадне необходимостта от съхранението им. Задължителните законови разпоредби - по-специално периодите на съхранение - остават незасегнати.

 

 

Клиентска сметка

 

Ако отворите клиентски акаунт, вие се съгласявате, че вашите данни за инвентара, като име, адрес, имейл адрес, както и вашите данни за използване (потребителско име, парола) се съхраняват. Това ви дава възможност да поръчвате от нас, като използвате своя имейл адрес и личната си парола.

 

 

Абонирайте се за нашия бюлетин по електронна поща

 

Ако се регистрирате за нашия бюлетин по електронна поща, ще ви изпращаме редовно информация за нашите новини и оферти. За изпращането на бюлетина е необходим само вашият имейл адрес. Предоставянето на всякакви други данни е доброволно и ще бъде използвано за лично обръщение към вас. За изпращането на бюлетина използваме така наречената процедура за двойно съгласие. Това означава, че ще ви изпратим бюлетин по електронна поща само ако изрично сте потвърдили, че сте съгласни с изпращането на бюлетини. След това ще ви изпратим потвърдителен имейл, в който ще ви помолим да потвърдите, че желаете да получавате бъдещи бюлетини, като кликнете върху съответната връзка. С активирането на линка за потвърждение Вие ни давате съгласието си за използване на Вашите лични данни в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД. Когато се регистрирате за бюлетина, ние съхраняваме Вашия IP адрес, въведен от Вашия доставчик на интернет услуги (ISP), както и датата и часа на регистрацията, за да можем да проследим Вашето съгласие и евентуална злоупотреба с Вашия имейл адрес на по-късна дата. Данните, събрани от нас, когато се регистрирате за бюлетина, се използват изключително за целите на рекламно обръщение към вас чрез бюлетина. Можете да се откажете от абонамента за бюлетина по всяко време чрез предоставената за тази цел връзка в бюлетина или чрез изпращане на съответното съобщение до отговорното лице, посочено в началото. След отписване Вашият имейл адрес ще бъде незабавно изтрит от нашия списък за разпространение на бюлетина, освен ако не сте дали изрично съгласие за по-нататъшно използване на Вашите данни или си запазваме правото да използваме Вашите данни по начин, който надхвърля това и е разрешен от закона и за който Ви информираме в настоящата декларация.

 

 

Онлайн плащания

 

Когато поръчвате стоки или услуги в нашия онлайн магазин, за изпълнението на договора е необходимо да предоставите личните си данни, които са необходими за обработката на вашата поръчка. Задължителните данни, необходими за изпълнението на договора, са отбелязани отделно. В зависимост от избрания начин на плащане данните, необходими за обработката на плащането, ще бъдат предадени на съответните доставчици на платежни услуги. Обработката на вашите данни се извършва на правното основание на чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от ОРЗД.

 

American Express

 

Използваме American Express в нашия уебсайт. Доставчикът на услуги е компанията American Express. Компанията, която отговаря за европейския регион, е American Express Europe S.A., Avenida Partenón 12-14, 28042, Мадрид, Испания.

Обработката на данните се извършва основно от American Express. Това може да доведе до това данните да не бъдат обработвани и съхранявани анонимно. Освен това държавните органи на САЩ могат да имат достъп до индивидуални данни. Възможно е също така тези данни да бъдат свързани с данни от други услуги на American Express, в които имате потребителски акаунт.

Можете да научите повече за данните, обработвани чрез използването на American Express, в Политиката за поверителност на https://www.americanexpress.com/uk/company/legal/privacy-centre/.

 

Apple Pay

 

В нашия уебсайт използваме Apple Pay - услуга за онлайн плащания. Доставчикът на услугата е американската компания Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, САЩ.

Обработката на данните се извършва основно от Apple Pay. Това може да доведе до това данните да не се обработват и съхраняват анонимно. Освен това държавните органи на САЩ може да имат достъп до индивидуални данни. Възможно е също така тези данни да са свързани с данни от евентуални други услуги на Apple, в които имате потребителски акаунт.

Можете да научите повече за данните, които се обработват чрез използването на Apple Pay, в Политиката за поверителност на https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/.

 

Открийте

 

Използваме доставчика на услуги за платежни системи Discover на нашия уебсайт. Доставчикът на услуги е американската компания Discover Financial Services, 2500 Lake Cook Rd, Riverwoods, IL 60015, USA.

Обработката на данни се извършва основно от Discover. Това може да доведе до това данните да не се обработват и да се съхраняват анонимно. Освен това държавните органи на САЩ може да имат достъп до индивидуални данни. Възможно е също така тези данни да бъдат свързани с данни от други услуги на Discover, в които имате потребителски акаунт.

Можете да научите повече за данните, обработвани чрез използването на Discover, в Политиката за поверителност на https://www.discover.com/privacy-statement/eu-data.html.

 

giropay

 

На нашия уебсайт използваме доставчика на онлайн плащания giropay. Доставчикът на услуги е германската компания paydirekt GmbH, Stephanstraße 14-16, 60313 Франкфурт на Майн, Германия. Повече информация за данните, обработвани чрез използването на giropay, можете да намерите в декларацията за защита на данните на https://www.giropay.de/agb/index.html.

 

Google Pay

 

На нашия уебсайт използваме доставчика на онлайн плащания Google Pay. Доставчикът на услугата е американската компания Google Inc. За европейската зона за всички услуги на Google отговаря компанията Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland.

Обработката на данните се извършва основно от Google Pay. В резултат на това данните може да не се обработват и съхраняват анонимно. Освен това държавните органи на САЩ може да имат достъп до индивидуални данни. Възможно е също така тези данни да бъдат свързани с данни от други услуги на Google, в които имате потребителски акаунт.

Можете да научите повече за данните, които се обработват чрез използването на Google Pay, в Политиката за поверителност на https://policies.google.com/privacy.

 

Mastercard/Maestro

 

На нашия уебсайт използваме доставчика на платежни услуги Mastercard. Доставчикът на услуги е американската компания Mastercard Inc. Компанията, която отговаря за европейския регион, е Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Белгия.

Обработката на данните се извършва основно от Mastercard. Това може да доведе до това данните да не се обработват и да се съхраняват анонимно. Освен това държавните органи на САЩ могат да имат достъп до индивидуални данни. Възможно е също така тези данни да са свързани с данни от евентуални други услуги на Mastercard, в които имате потребителски акаунт.

Можете да научите повече за данните, обработвани чрез използването на Mastercard, в Политиката за поверителност на https://www.mastercard.com/global/en/vision/corp-responsibility/commitment-to-privacy/privacy.html.

 

PayPal

 

На нашия уебсайт използваме услугата за онлайн плащания PayPal. Доставчикът на услугата е американската компания PayPal Inc. За европейския регион отговаря компанията PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Обработката на данните се извършва основно от PayPal. Това може да доведе до това данните да не се обработват и съхраняват анонимно. Освен това държавните органи на САЩ може да имат достъп до индивидуални данни. Възможно е също така тези данни да са свързани с данни от други услуги на PayPal, в които имате потребителски акаунт.

Можете да научите повече за данните, обработвани чрез използването на PayPal, в Политиката за поверителност на https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

Visa/VPay

 

Предлагаме плащания с Visa на нашия уебсайт. Доставчикът на услугата е американската компания Visa Inc. Компанията, която отговаря за европейския регион, е Visa Europe Services Inc, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, United Kingdom.

Обработката на данните се извършва основно от Visa. Това може да доведе до това данните да не се обработват и съхраняват анонимно. Освен това държавните органи на САЩ могат да имат достъп до индивидуални данни. Възможно е също така тези данни да са свързани с данни от евентуални други услуги на Visa, в които имате потребителски профил.

Можете да научите повече за данните, обработвани чрез използването на Visa, в Политиката за поверителност на https://www.visa.de/visa-privacy-center.html.

 

Blik

 

Предлагаме плащания на нашия уебсайт чрез полската платежна система Blik за банков превод. След като изберете Blik на нашия уебсайт, трябва да въведете сигурен код Blik във формата за плащане.

Получавате този уникален шестцифрен код от банковото си приложение и го въвеждате на страницата за плащане. Така транзакцията се свързва с правилното банково приложение. Срокът на валидност на кода blik изтича след 120 секунди.

Веднага след като изберете "Плати", Blik изпраща известие за натискане към вашето банково приложение.

За да бъде извършено плащането, трябва да го разрешите в рамките на 45 секунди в приложението си за банкиране.

За повече информация относно обработката на лични данни от Blik, моля, вижте Политиката за поверителност на Polski Standard Płatności sp. z o.o.. , Варшава (00-718), ул. Czerniakowska 87A, Полша.

 

iDEAL, Bancontact

 

iDEAL, Bancontact Клиентите със сметки в холандска банка могат да плащат с iDEAL. Клиентите, които имат карта Bancontact в участваща белгийска банка, могат да плащат с Bancontact. Ако изберете iDEAL като метод на плащане, ще ви е необходима сметка и достъп до онлайн банкиране в участваща холандска банка. Ако изберете Bancontact като метод на плащане, се нуждаете само от банкова сметка в белгийска банка и смартфон или четец за карти.

Ако изберете iDEAL или Bancontact, в края на процеса на поръчка ще бъдете пренасочени към страницата за плащане на вашата банка. Тук можете да извършите превод на плащането, както обикновено. След приключване на транзакцията ще бъдете пренасочени обратно към уебсайта на оператора.

При избора на тези методи на плащане операторът получава само информация дали плащането е успешно или не.

За повече информация относно обработката на лични данни от iDEAL, моля, вижте Политиката за поверителност на Currence B.V., Gustav Mahlerplein 33-35, Amsterdam, Noord-Holland 1082 MS, Netherlands. За повече информация относно обработката на лични данни от Bancontact, моля, вижте политиката за поверителност на Bancontact Payconiq Company NV/SA, Rue d'Arlon 82, 1040-Brussels, Belgium.

 

GiroPay

 

За плащане чрез GiroPay е необходим достъп до онлайн банкиране в участваща банка. Ако изберете GiroPay , в края на процеса на поръчване ще бъдете пренасочени към онлайн портала на Paydirekt GmbH или secupay AG. Там можете да влезете в профила си за онлайн банкиране, за да инициирате плащането към нас. За целта е необходимо да въведете данните си за достъп до онлайн банкиране. Допълнителна информация за обработката на лични данни от страна на GiroPay можете да намерите в правилата за защита на данните на Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Франкфурт на Майн, Германия. Допълнителна информация относно обработката на лични данни от страна на Giropay можете да намерите в разпоредбите за защита на данните на secupay AG, Goethestraße 6,01896 Pulsnitz, Германия.

 

EPS

 

За плащане чрез EPS е необходим достъп до онлайн банкиране в участваща банка. Ако изберете EPS, в края на процеса на поръчка ще бъдете пренасочени към онлайн портала на PSA Payment Services Austria GmbH. Там можете да влезете в профила си за онлайн банкиране, за да инициирате плащането към нас. За целта е необходимо да въведете данните си за достъп до онлайн банкиране. Допълнителна информация относно обработката на лични данни от EPS можете да намерите в политиката за поверителност на PSA Payment Services Austria GmbH, Handelskai 92, Gate 2, 1200 Виена, Австрия.

 

JCB

 

На нашия уебсайт използваме доставчика на платежни услуги JCB. Доставчикът на услуги е японската компания JCB International Ltd. Дружеството, което отговаря за европейския регион, е JCB International (Europe) Ltd Frankfurt Branch (наричано по-долу JCB), Messeturm 10. OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Франкфурт, Германия.

Обработката на данни се извършва основно от JCB. Това може да доведе до това данните да не се обработват и да се съхраняват анонимно. Освен това японските държавни органи могат да имат достъп до индивидуални данни. Възможно е също така тези данни да са свързани с данни от евентуални други услуги на JCB, в които имате потребителски профил.

Можете да научите повече за данните, обработвани чрез използването на Mastercard, в политиката за поверителност на https://www.global.jcb/en/about-us/policy/privacy/.

 

Картички Bencaire

 

На нашия уебсайт използваме доставчика на платежни услуги Cartes Bencaire. Доставчикът на услуги е френското дружество Groupement d 'Intérêt économique Cartes Bancaires CB, 151 Bis Rue Saint-Honoré 75001 Paris, France (наричано по-долу CB).

Обработката на данните се извършва основно от CB. Това може да доведе до това, че данните не се обработват и съхраняват анонимно. Освен това френските държавни органи могат да имат достъп до индивидуални данни. Възможно е също така тези данни да са свързани с данни от евентуални други услуги на CB, в които имате потребителски профил.

За да научите повече за данните, обработвани чрез използването на CB, моля, вижте Политиката за поверителност на https://www.cartes-bancaires.com/protegezvosdonnees/.

 

Заплащане на Съюза

 

На нашия уебсайт използваме доставчика на платежни услуги Union Pay. Доставчикът на услугата е китайската компания UnionPay International Co., Ltd (наричана по-долу UnionPay). За европейския регион това е компанията UnionPay International Co., Ltd. , Building B, Poly Plaza, No.6 Dongfang Road, Pudong New District, Shanghai, China.

Обработката на данните се извършва основно от UnionPay. Това може да доведе до това данните да не бъдат обработвани и съхранявани анонимно. Освен това китайските държавни органи могат да имат достъп до индивидуални данни. Възможно е също така тези данни да бъдат свързани с данни от евентуални други услуги на UnionPay, в които имате потребителски профил.

Можете да научите повече за данните, обработвани чрез използването на UnionPay, в Политиката за поверителност на https://www.cartes-bancaires.com/protegezvosdonnees/.

 

Diners

 

На нашия уебсайт използваме доставчика на платежни услуги Diners. Доставчикът на услугата е австрийската компания за пълноценни карти Service Bank AG. Компанията card complete Service Bank AG, Lassallestraße 3, 1020 Виена, Австрия, отговаря за европейския регион.

 

Електронен банков превод Финландия

 

След като сте избрали да платите с Online Banking Finland, ще бъдете пренасочени към страницата за плащане, поддържана от трета страна доставчик, където ще видите списък с наличните банки.

Избирате банката си и се изисква да въведете данните си за онлайн банкиране и да се удостоверите, както при влизане в своята онлайн банкова сметка.

Те избират сметката, от която искат да извършат плащането, и са помолени да въведат уникален код, за да потвърдят плащането.

След като завършите плащането, ще бъдете пренасочени обратно към нашия уебсайт или приложение.

За допълнителна информация относно обработката на лични данни от страна на JCB, моля, вижте Политиката за поверителност на JCB International (Europe) Ltd Frankfurt Branch, Messeturm 10th OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt, Germany.

 

 

Използване и разкриване на данни

 

Няма да продаваме на трети страни, нито да търгуваме по друг начин с личните данни, които ни предоставяте, например при подаване на поръчка или по електронна поща (напр. вашето име и адрес или вашия адрес на електронна поща). Вашите лични данни ще бъдат обработвани само за кореспонденция с Вас и само за целта, за която сте ни ги предоставили. За обработката на плащания предаваме данните Ви за плащане на кредитната институция, на която е възложено плащането.


 Използването на данните, които се събират автоматично, когато посещавате нашия уебсайт, е само за целите, посочени по-горе. Данните няма да бъдат използвани за никакви други цели.

Уверяваме ви, че няма да предаваме личните ви данни на трети страни, освен ако не сме задължени по закон или ако не сте ни дали предварително съгласие.

 

 

SSL или TLS криптиране

 

Нашият уебсайт използва SSL или TLS криптиране от съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като например поръчки или запитвания, които изпращате до нас като оператор на сайта. Можете да разпознаете криптираната връзка по това, че адресният ред на браузъра се променя от "http://" на "https://", и по символа за заключване в реда на браузъра.

Ако е активирано SSL или TLS криптиране, данните, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

 

 

Период на съхранение

 

Личните данни, които са ни били съобщени чрез нашия уебсайт, се съхраняват само до изпълнението на целта, за която са ни били поверени. Доколкото трябва да се спазват сроковете за съхранение съгласно търговското и данъчното законодателство, периодът на съхранение на някои данни може да бъде до 10 години.

 

 

Права на субектите на данни

 

По отношение на личните данни, които ви засягат, като субект на данни имате следните права спрямо администратора на данни в съответствие със законовите разпоредби:

 

Право на оттегляне

 

Много операции по обработване на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Ако обработката на вашите данни се основава на вашето съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработката на данни по всяко време с действие за в бъдеще в съответствие с чл. 7, ПАРАГРАФ 3 ОТ ОРЗД. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласието до оттеглянето. Съхраняването на данни за целите на фактурирането и счетоводството остава незасегнато от оттеглянето.

 

Право на информация

 

Имате право да поискате от нас потвърждение, съгласно член 15 от ОРЗД, дали обработваме лични данни, свързани с вас. Ако се извършва такава обработка, имате право да получите информация за обработваните от нас Ваши лични данни, целите на обработката, категориите обработвани лични данни, получателите или категориите получатели, на които Вашите данни са били или ще бъдат разкрити, планирания период на съхранение или критериите за определяне на периода на съхранение, съществуването на право на коригиране, изтриване или достъп до Вашите лични данни. критериите за определяне на периода на съхранение, съществуването на право на коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, жалба до надзорен орган, произхода на Вашите данни, ако те не са събрани от Вас от нас, съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и ако е приложимо, съдържателна информация за използваната логика и обхвата и планираните последици от такова обработване по отношение на Вас, както и правото Ви да бъдете информирани за това какви гаранции съществуват в съответствие с чл. 46 от ОРЗД, ако данните ви се предават на трети държави.

 

Право на коригиране

 

В съответствие с чл. 16 от ОРЗД имате право по всяко време да поискате незабавна корекция на всички неточни лични данни, свързани с вас, и/или попълване на непълните ви данни.

 

Право на изтриване

 

Имате право да поискате изтриване на личните си данни в съответствие с чл. 17 от ОРЗД, ако е налице една от следните причини:

 

 1. Вашите лични данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин;
 2. Оттегляте съгласието си, на което се е основавала обработката, съгласно чл. 6 (1) а или чл. 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД и няма друго правно основание за обработката;
 3. Възразявате срещу обработката съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД и няма надделяващи законни основания за обработката, или възразявате срещу обработката съгласно член 21, параграф 2 от ОРЗД;
 4. Личните данни са били обработени незаконосъобразно;
 5. Изтриването на лични данни е необходимо за спазването на правно задължение съгласно правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо нас;
 6. Личните данни са събрани във връзка с услугите на информационното общество, предлагани съгласно чл. 8, ПАРАГРАФ 1 ОТ ОРЗД;

 

Това право обаче не съществува, доколкото обработването е необходимо:

 

 1. да упражняват правото си на свобода на изразяване и информация;
 2. за спазване на правно задължение, което изисква обработване съгласно правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас, или за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, които са ни предоставени;
 3. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве съгласно чл. 9, параграф 2, букви з) и и) и чл. 9, ПАРАГРАФ 3 ОТ ОРЗД;
 4. за целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от ОРЗД, доколкото има вероятност правото на субекта на данните да направи невъзможно или сериозно да засегне постигането на целите на такова обработване, или
  за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Ако сме направили личните ви данни публично достояние и сме задължени да ги изтрием в съответствие с горното, ще предприемем разумни стъпки, включително технически мерки, за да уведомим администраторите на данни, обработващи личните данни, че вие, като субект на данните, сте поискали от тях да изтрият всички връзки към вашите лични данни или техни копия или реплики, като се вземат предвид наличните технологии и разходите за изпълнение.

 

Право на ограничаване на обработката

 

Имате право да поискате ограничаване на обработката (блокиране) на вашите лични данни в съответствие с чл. 18 ОТ ОРЗД. За тази цел можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в отпечатъка. Правото на ограничаване на обработката съществува в следните случаи:

 

 1. Ако оспорвате точността на съхраняваните от нас ваши лични данни, обикновено ни е необходимо време, за да ги проверим. За времето на проверката имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни.
 2. Ако обработката на личните ви данни е била/е незаконна, можете да поискате ограничаване на обработката на данни вместо изтриване.
 3. Ако вече не се нуждаем от вашите лични данни, но те са ви необходими за упражняване, защита или прилагане на правни претенции, имате право да поискате ограничаване на обработката на вашите лични данни вместо изтриване.
 4. Ако сте подали възражение в съответствие с чл. 21 (1) от ОРЗД, трябва да се извърши баланс между вашите и нашите интереси. Докато все още не е установено чии интереси надделяват, имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни.

 

Ако сте ограничили обработката на личните си данни, тези данни могат - освен да бъдат съхранявани - да бъдат обработвани само с вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или по причини от важен обществен интерес на Европейския съюз или държава членка.

 

Право на информация

 

Ако сте предявили правото си на коригиране, изтриване или ограничаване на обработката срещу нас, ние сме длъжни да уведомим всички получатели, на които са били разкрити личните ви данни, за това коригиране или изтриване на данните или ограничаване на обработката, освен ако това се окаже невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. В съответствие с чл. 19 от ОРЗД имате право да бъдете информирани за тези получатели при поискване.

 

Право да не бъдете обект на решение, основано единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране

 

Имате право да не бъдете обект на решение, основано единствено на автоматизирана обработка - включително профилиране - което поражда правни последици за вас или по подобен начин ви засяга в значителна степен, в съответствие с член 22 от ОРЗД.

Това не се прилага, ако решението

 

 1. е необходимо за сключването или изпълнението на договор между вас и нас,
 2. е разрешено от законодателството на Съюза или на държавите членки, което се прилага спрямо администратора, и това законодателство съдържа адекватни мерки за защита на Вашите права и свободи и Вашите законни интереси, или
 3. се извършва с вашето изрично съгласие.

 

Въпреки това решенията в случаите, посочени в букви от а) до в), не могат да се основават на специални категории лични данни съгласно член 9, параграф 1 от ОРЗД, освен ако не се прилага член 9, параграф 2, буква а) или ж) и не са взети подходящи мерки за защита на правата и свободите и вашите законни интереси.

 

В случаите, посочени в букви а) и в), ще предприемем разумни мерки, за да защитим вашите права и свободи и законните ви интереси, включително поне правото да получите намесата на отговорно лице, да изразите своята гледна точка и да оспорите решението.

 

Право на преносимост на данните

 

Ако обработката се основава на вашето съгласие съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД или чл. 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД или на договор съгласно чл. 6 (1), буква б) от ОРЗД и се извършва с помощта на автоматизирани процеси, имате право съгласно чл. 20 ОРЗД, да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общ и пригоден за машинно четене формат и да ги прехвърлите на друг администратор или да поискате те да бъдат прехвърлени на друг администратор, доколкото това е технически осъществимо.

 

Право на възражение

 

Доколкото обработката на Вашите лични данни се основава на баланса на интересите съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, имате право по всяко време да възразите срещу обработката на личните ви данни по причини, произтичащи от конкретната ви ситуация; това се отнася и за профилирането, основано на тази разпоредба. Съответното правно основание, на което се основава обработването, може да бъде намерено в настоящата декларация за защита на данните. Ако възразите, ние няма да обработваме повече съответните Ви лични данни, освен ако не докажем убедителни легитимни основания за обработката, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или обработката служи за целите на предявяване, упражняване или защита на правни претенции (възражение по член 21, параграф 1 от ОРЗД).

 

Ако личните ви данни се обработват за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, свързани с вас, за целите на такъв маркетинг; това се отнася и за профилирането, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. Ако възразите, Вашите лични данни впоследствие няма да бъдат използвани за целите на директната реклама (възражение съгласно чл. 21, ПАРАГРАФ 2 ОТ ОРЗД).

 

Във връзка с използването на услуги на информационното общество, независимо от Директива 2002/58/ЕО, имате възможност да упражните правото си на възражение чрез автоматизирани процедури, използващи технически спецификации.

 

Право на обжалване пред компетентния надзорен орган съгласно чл. 77 ОРЗД

 

В случай на нарушения на ОРЗД субектите на данни имат право на обжалване пред надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайното им местопребиваване, на работното им място или на мястото на предполагаемото нарушение. Правото на обжалване не засяга други административни или съдебни средства за защита.

 

Надзорният орган, който отговаря за нас, е:

Баварският държавен комисар за защита на данните
PO Box 22 12 19
80502 Мюнхен

Служебен адрес:
Вагмюлерщрасе 18
80538 Мюнхен
Германия

Телефон: 089 212672-0
Електронна поща:
poststelle@datenschutz-bayern.de
Интернет:
https://www.datenschutz-bayern.de/

 

 

Валидност и изменение на тази политика за поверителност

 

Тази политика за поверителност се прилага от 18 септември 2023 г. Запазваме си правото да променяме тази политика за поверителност по всяко време в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Това може да е необходимо, например, за да се съобразим с нови законови разпоредби или за да вземем предвид промени в нашия уебсайт или нови услуги на нашия уебсайт. Прилага се версията, налична към момента на вашето посещение.

 

Ако тази Политика за поверителност бъде изменена, възнамеряваме да публикуваме промените в нея на тази страница, така че да сте напълно информирани за това какви лични данни събираме, как ги обработваме и при какви обстоятелства могат да бъдат разкрити.