Často kladené otázky

Všeobecné otázky

Certifikát elektronické dálniční známky si můžete kdykoli stáhnout ze svého zákaznického účtu. Pokud nemáte přístup ke svému uživatelskému účtu, můžete alternativně použít naši funkci vyhledávání objednávek.
Ke každé objednávce obdržíte certifikát e-známky jako PDF dokument. Tento dokument slouží k potvrzení, že Vaše e-známka byla zaregistrována. Dokument však není nutné vytisknout. Doklad nemusíte vozit s sebou.
Ne, elektronickou dálniční známku si musíte vždy zakoupit včas, než vyrazíte na cestu. Pokud se Vám nepodařilo zakoupit elektronickou dálniční známku, nelze ji zakoupit zpětně.
Před jízdou po dálnicích a silnicích, na kterých je nutné mít dálniční známku, si musíte zakoupit elektronickou dálniční známku. Upozorňujeme, že elektronickou dálniční známku nelze zakoupit na všech hraničních přechodech a nájezdech na silnice. Před cestou je proto vhodné zaregistrovat si dálniční známku přímo u společnosti vintrica.
Ne, e-známka je zcela digitální. Na čelní sklo již nemusíte lepit nálepku.
Pokud jste si během objednávkového procesu zarezervovali službu Flex, můžete si změnit SPZ kdykoli před prvním dnem platnosti prostřednictvím svého zákaznického účtu. Od prvního dne platnosti e-známky již není možné poznávací značku měnit. Pokud jste si neobjednali službu Flex, nemůžete změnit ani SPZ.

Otázky týkající se zákaznického účtu

Před objednáním není nutné registrovat zákaznický účet. Jako nový zákazník si můžete automaticky vytvořit nový zákaznický účet, když zadáte svou první objednávku. Pokud již zákazníkem jste, můžete se při zadávání objednávky přihlásit do svého zákaznického účtu.
Pokud jste zapomněli své heslo, použijte k obnovení hesla funkci zapomenuté heslo.
Své osobní údaje můžete změnit ve svém zákaznickém účtu.

Otázky týkající se plateb a fakturace

Ze zákona se na elektronické dálniční známky nevztahuje postup přenesení daňové povinnosti a musí být vždy zdaněny v zemi, ve které je dálniční známka platná. Proto bohužel nejsme schopni vystavit fakturu s přenesením daňové povinnosti.

Nejprve prosím zkontrolujte certifikát elektronické dálniční známky, který jsme vydali. Najdete v něm informace o době platnosti, registrované poznávací značce a kategorii vozidla. Ujistěte se, že jste při objednávce neudělali žádné překlepy a že všechny údaje vytištěné na certifikátu jsou správné.

Poté musíte kontaktovat orgán, který pokutu za nezaplacení mýtného udělit. Společnost vintrica pokutové lístky nevydává a nemůže nijak ovlivnit uložení pokuty. Záležitost si musíte vyjasnit sami s orgánem, který pokutu za nezaplacení mýta uložil. Společnost vintrica nemůže rozhodovat ohledně pokut za nezaplacené mýtné.

Dotazy k procesu objednávky

Po úspěšném objednání a zaplacení Vaší elektronické dálniční známky může vydání elektronické známky trvat až 10 minut. Ve výjimečných případech může registrace trvat déle. V tomto čase ještě nesmíte používat zpoplatněné dálnice a rychlostní silnice. Jakmile bude Vaše dálniční známka vystavena, budeme Vás informovat e-mailem. Až poté můžete využívat zpoplatněné dálnice a silnice!
Ne, jedná se o digitální dálniční známku. Certifikát o Vaší dálniční známce obdržíte e-mailem jako dokument PDF. Dálniční známku neobdržíte poštou.
Na vintrica můžete platit všemi běžnými on-line platebními metodami, včetně PayPal, kreditní karty a on-line bankovnictví. Požadovaný způsob platby je vybrán během procesu objednávky.
Ano, na výběr jsou různé doby platnosti v závislosti na zvolené zemi a typu vozidla.
Ano, pokud potřebujete dálniční známky pro několik zemí, různá vozidla nebo různé doby platnosti, můžete je zaregistrovat v jediném procesu. Jednoduše vložte požadované dálniční známky do nákupního košíku.
V zásadě jsou všechny objednávky od společnosti vintrica možné bez předplatného. Pouze s roční dálniční známkou nabízíme volitelně předplatné, se kterým si můžete platnost roční dálniční známky automaticky každý rok prodloužit. Toto předplatné je však zcela dobrovolné. Další informace naleznete na této stránce.
Nejprve prosím zkontrolujte, zda náš e-mail není ve složce se spamem. Pokud nemůžete najít potvrzení objednávky, přihlaste se do svého zákaznického účtu. Tam si můžete kdykoliv zkontrolovat stav své objednávky a stáhnout si všechny potřebné dokumenty.
Ochrana údajů má pro společnost vintrica obzvláště vysokou prioritu. Přijímáme řadu bezpečnostních opatření, abychom chránili Vaše údaje před neoprávněným přístupem.

Otázky k automatickému obnovení platnosti

Díky automatické obnově platnosti se Vaše roční dálniční známka automaticky obnovuje každý rok. Tato služba je volitelná a lze si ji rezervovat při registraci roční dálniční známky.
Automatickou obnovu platnosti můžete zrušit 2 dny před splatností dalšího ročního poplatku za dálniční známku. Datum splatnosti je vždy 6 týdnů před vypršením platnosti Vaší roční dálniční známky. Zrušení probíhá on-line ve Vašem zákaznickém účtu.
U stávajících ročních dálničních známek bez automatické obnovy si můžete službu následně aktivovat ve svém zákaznickém účtu. Jakmile vyprší platnost Vaší staré roční dálniční známky, automaticky ji obnovíme.
Ne, společnost vintrica nabízí svým zákazníkům službu automatického obnovení platnosti výhradně bez příplatku.

Dotazy na povinnost pořídit si dálniční známku pro Českou republiku

Pro všechna vozidla s minimálně čtyřmi pneumatikami a maximální přípustnou hmotností 3,5 tuny platí v České republice povinnost pořídit dálniční známku. Patří k nim například osobní vozidla, obytné automobily, MPV, terénní automobily, SUV a pick-upy. Přívěsy v České republice nepotřebují zvláštní dálniční známku. Na motocykly a třístopá vozidla se povinnost pořízení dálniční známky nevztahuje.
Ne, přívěsy v České republice nepotřebují zvláštní dálniční známku.
Motocykly v České republice nepotřebují dálniční známku.
Platnost své elektronické dálniční známky si můžete určit sami při jejím nákupu. Máte k dispozici níže uvedené doby platnosti:
  • 10 dnů
  • 30 dnů
  • 1 rok
Kromě toho si můžete určit den, od něhož má elektronická dálniční známka platit.
K osvobození od povinnosti pořízení dálniční známky může dojít pouze ve výjimečných případech a závisí na tom, zda bylo vaše vozidlo zaregistrováno v České republice.

Moje vozidlo je zaregistrováno v České republice

Automaticky osvobozená vozidla
  • Vozidla s pohonem na elektřinu nebo vodík nebo vozidla vybavená hybridním pohonem (hodnota emisí CO2 pod 50 g/km), pokud je vozidlo registrováno pod českou speciální registrační značkou.
  • Vozidla pro přepravu osob s českým průkazem zdravotně postižené osoby typu ZTP nebo ZTP/P. Při silniční kontrole musí být držitel průkazu zdravotně postižené osoby typu ZTP nebo ZTP/P přítomen ve vozidle a musí průkaz předložit.
  • Vozidla pro přepravu nezaopatřených dětí, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou. Při silniční kontrole musí být předložena lékařská zpráva nebo jiné potvrzení vystavené zdravotnickým zařízením.
  • Historická vozidla s přidělenou českou zvláštní registrační značkou a s průkazem pro historická vozidla.
Osvobozená vozidla s oznamovací povinností
  • Vozidla s pohonem na elektřinu nebo vodík nebo vozidla vybavená hybridním pohonem (hodnota emisí CO2 pod 50 g/km) bez speciální registrační značky.
  • Vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením, pokud slouží k přepravě těchto osob.

Čeští státní příslušníci mohou podat oznámení prostřednictvím určené datové schránky s identifikátorem ws5mh9w.

Moje vozidlo není registrováno v České republice

Je nutné podat žádost, aby bylo vozidlo osvobozeno od povinnosti pořízení dálniční známky.
  • Vozidla s pohonem na elektřinu nebo vodík nebo vozidla vybavená hybridním pohonem (hodnota emisí CO2 pod 50 g/km).

Žádost o osvobození od povinnosti pořízení dálniční známky lze podat v papírové podobě povinně s úředně ověřeným podpisem a zaslat na níže uvedenou adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, Česká republika. Vezměte prosím v úvahu, že doručovací doby ze zahraničí jsou delší! V případě ihned požadovaných dálničních známek doporučujeme elektronickou dálniční známku zaregistrovat.

Je možné také podat žádost e-mailem. V tom případě však musí být žádost ve formátu PDF podle zvláštního právního předpisu podepsána certifikovaným elektronickým podpisem. V opačném případě může být žádost ve formátu PDF podepsána českým úřadem.
Předlohu ve formátu PDF lze stáhnout na webové stránce SFDI.